Styrelseprotokoll 2018-01-16

Styrelsemöte i Österlen berättar 2018-01-16 Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Rune Olsson, Susanna Alakoski, Lena Alebo Plats: Stora Rådmansgatan 17, hemma hos Lena Ordförande hälsade välkomna Susanna Alakoski valdes till justerar Eftersom styrelsen fått i uppdrag...

Årsmöte

Nu närmar sig årsmötet som hålls på Österlens museum tisdagen den 13 februari klockan 18.00.

Styrelseprotokoll 2017-12-11

Styrelsemöte Österlen berättar 2017-12-11   Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén (ordf), Rune Olsson, Diana Olsson (Kassör), Lena Alebo (sekr)   Dagens medlemsmöte gick igenom och punkter listades Nytt förslag till årsmöte 13 FEBRUARI Simrishamns...

Styrelseprotokoll 2017-11-28

Österlen berättar styrelsemöte Protokoll 2017-11-28   Närvarande: Rune Olsson, Cecilia Granquist Dahmén, Lena Alebo Ej närvarande: Susanna Alakoski och Diana Olsson har anmält förhinder   Ordförande Cecilia öppnade mötet Lena valdes som sekreterare  ...

APP-möte 2017-08-09

App-möte 2017-08-09     Närvarande: Maria Heijbel, Cecilia Granquist Dahmén, Lena Alebo   Tidplan – Appen ska ligga klar som första version under hösten. Inspelningarna kan göras med hjälp av Cecilias inspelningsapparat. Röster som kan läsa in...