Styrelsemöte 2018-11-15

Styrelsemöte i Österlen berättar 2018-11-15 På Dianas rum Närvarande: Susanna Alakoski, Cecilia Granquist Dahmén (ordf), Diana Olsson (kassör), Lena Alebo (sekr), Rune Olsson   Cecilia hälsade välkomna   Berättarfesten 2019. Diskuterades upplägg, bidrag och...

Medlemsmöte 2018-12-04

Medlemsmöte i Österlen berättar 2018-12-04     Närvarande. Diana Olsson (kassör) Rune Olsson (webansvarig), Cecilia Granquist Dahmén, Isa Andersson (Glimmingehus), Dafvid Hermansson (Kiviks museum), Lena Alebo (sekr), Lisbeth Helmersson (Borrby byalag), Sten...