Styrelsemöte 2019-04-08

Styrelsemöte Österlen berättar 2019-04-08 Närvarande Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Rune Olsson, Helena Heyman, Lena Alebo   Ordförande hälsade välkomna   Dagordning upprättades Rune Olsson valdes till justeringsperson   Hemsidan – byta ut på...

Medlemsmöte tisdag den 23 april

Välkomna till medlemsmöte tisdagen den 23/4 klockan 18:30 på Österlens museum. På dagordningen står berättarfesten 2019