Styrelsemöte 2019-08-28

Styrelsemöte Österlen berättar 2019-08-28   Närvarande: Diana Olsson, Rune Olsson, Cecilia Granquist Dahmén, Helena Heyman, Lena Alebo   Ordförande CGD hälsade välkomna LA är mötets sekreterare HH valdes till justeringsperson Genomgång av föregående...