Berättarkväll tisdag 2020-01-28

Hej Vi har en berättarkväll tisdagen den 28/1 på Österlens museum klockan 18.00. Vi har inget tema för denna kväll utan kom hit och få höra ett antal historier sanna eller ej. Har du någon historia att berätta är du också välkommen....

Minnesanteckningar Medlemsmöte 2020-01-22

Minnesanteckningar medlemsmöte Österlen berättar 2020-01-22   Närvarande: Lisbeth Hermansson, Borrby byalag, Holger Bak, Hembygdskretsen Tumathorp, Cecilia Granquist Dahmén, ordförande, Lena Alebo, Österlens museum   Titta på stadgarna inför årsmötet...

X-tra medlemsmöte 22/1 klockan 18.00

Hej Vi håller ett x-tra medlemsmöte onsdagen den 22/1 klockan 18.00 på Österlens museum. På dagordningen står Styrelsens förslag på ändrade stadgar. Årets berättarfest.   Välkomna