Protokoll Österlen berättar styrelsemöte 2017-09-26

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Lena Alebo

 1. Cecilia hälsade välkomna och visade dummy till appen.

Såg intressant ut.

 1. Tidplan för appen

Den 3 oktober träffas flera av dem som ska läsa in. Tanken är att när vi har en 5-6 berättelser skickar vi dem till Linda tillsammans med kartangivelser så att hon kan börja lägga ut. Hon behöver också adressen till vårt Instagramkonto. Vi som träffas den 3 går också igenom de ändringar hon behöver göra.

 1. Policy för berättarfesten

Diana tar fram en struktur för policyn. Syftet är att kvalitetssäkra Berättarfesten, balansera och utveckla utbudet. Vem får lägga programpunkter? Föreningar och företag. Inte enskilda medlemmar. Hur identifierar vi ”berättelse”? En berättelse har en början och ett slut och en höjdpunkt och utgår från någon typ av problem.Hur många punkter får respektive medlem delta med? Styrelsen fattar beslut.

Hur gör vi för att nå målet?En utsedd programkommitté med minst en representant från styrelsen ser över årets program och ser till att policyn följs. Vi håller kurser i storytelling. Bjuda in berättare svenska och internationella för att inspirera medlemmarna. Styrelsen tar upp frågan på nytt vid nästa styrelsemöte.

 1. Bidragsansökan 2018

Söka arrangörsbidrag från Simrishamns kommun senast 15 februari 2018. Diana gör ett utkast. För marknadsföring mm Söka sponsorpengar från Sparbanken Syd under hösten 2017. Cecilia hör av sig till dem för marknadsföring. Köpmannaföreningen- arrangörspengar Simrishamnsdagarna, Lena talar med dem om att hålla ett program t ex på torget t ex på fredagen. Nordic Sea Winery –under Simrishamnsdagarna (prel 28-29/6) bekosta en eller två berättargäster som berättar historier från vinländerna. Hotel Svea likadant. Styrelsen ger Susanna i uppdrag att ta kontakt med något företag att betala för ett program och fundera ut hur programmet ska läggas upp. Biblioteket arrangerar ett program och betala för det.

 1. Ska vi jobba med ett tema nästa år?

Ex Världens alla berättelser.

 1. Lägga ut protokoll på hemsidan

Diana föreslår att vi lägger ut våra protokoll på hemsidan under Aktuellt.

 1. Nya logotypen ska ut på hemsidan

Diana ber Rune att lägga ut den.

 1. Datum för Berättarfesten 2018

Beslutades till 24/6-1/7 2018.

 1. Berättarslam Karlskrona 6-7 oktober

Diana och Rune kan vara med på fredagskvällen i Konsthallen. Ev talar Cecilia med Maria om att åka dit.

 1. Olydnadsteater 24 november kl 19 på Grand

Österlen berättar ska hålla berättarcafé kl 17-18.30. Ev på Kagan Möjliga berättare: Helena Heyman, Cecilia Granquist Dahmén, Maria Heijbel, Lena Alebo, Staffan Olzon, Boel Larsson m fl Berättelser ska vara ca 8 minuter långa Lisbeth Hagerman kom för att informera om evenemanget. Demokratins gränser är ett tema Riksteatern erbjuder med sex temaspår under de närmaste tre åren. Första föreställningen bygger på människors berättelser. Civil olydnad eller olydnad i allmänhet. Mycket musik i föreställningarna, Teater Troja. På www.scenkonstportalen.se finns mer att läsa. Föreningen tar kontakt med Café Kagan samt gör en affisch Ev kan Teaterföreningen ta hit någon berättare under Berättarfesten. Teaterföreningen kan lägga in vårt evenemang 24/11 på sin facebook-sida så att vi kan göra reklam tillsammans så att publiken förstår att de två hör samman. www.simteater.se är teaterföreningens hemsidesadress.

 1. Nästa styrelsemöte blir den 23/10 kl 18, därefter 28/11. 11/12 kl 17-18 och därefter medlemsmöte.