App-möte 2017-08-09

 

 

Närvarande: Maria Heijbel, Cecilia Granquist Dahmén, Lena Alebo

 

  1. Tidplan – Appen ska ligga klar som första version under hösten.
  2. Inspelningarna kan göras med hjälp av Cecilias inspelningsapparat. Röster som kan läsa in berättelser är Maria,(+ ev mindre illustrationer) Cecilia, Lena och ev Anki (sång och fiol) och Lars Cederholm, Eva Andersson, Per Frostensson, Simon Stenshuvud, Boel Marie Larsson m fl
  3. Platserna
    Geografisk spridning- lägga till Skillinge och Brantevik, Gislövshammar/Hylkegården/mord. Se bilaga för hur vi tänkt med berättelseplatser mm. Vi kommer att tillfråga de olika föreslagna berättarna. Inget arvode kan utgå.
    Bildmaterial bl a från museets arkiv ska plockas fram – Maria frågar Ulf Danell om hjälp.
  1. Vi köper in en ytterligare mygga som kan lånas ut. Finns på Kjell&company.
  2. Vi ordnar ett möte med alla som ska läsa in berättelser i september-datum beslutas i samband med medlemsmöte 5 september. Cecilia skickar ett mail till de berättare vi har funderat på och ber dem reagera på detta.
  3. Idé att Cecilia hör av sig till Lars Bjerstam och Ewa Gun Westford angående medlemskap i föreningen. För styrelsen att ta upp.

 

 

Simrishamn 20170809