Extra styrelsemöte i Österlen berättar 2019-09-09

 

Närvarande: Diana Olsson, Cecilia Granquist Dahmén, Rune Olsson, Lena Alebo

 

  1. Ordförande hälsade välkommen
  2. Rune Olsson utsågs till justeringsperson
  3. Beslut togs i frågan om berättarkursen 21/9. Åtta deltagare har anmält intresse. Vi har bestämt att det måste vara 10 men tar härmed nytt beslut att kursen ska hållas trots att det bara är 8 anmälda till dags dato.
  4. Mötet avslutades

 

 

 

Lena Alebo                                                                    Rune Olsson

Sekreterare                                                                     justeringsperson