Protokoll Österlen berättar medlemsmöte 2018-09-24

 

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Helena Heyman, Dafvid Hermansson, Holger Bak, Lena Alebo, Rune Olsson, Diana Olsson, Lisbeth Borrby, Maria Heijbel

 

 1. Ordförande hälsade välkomna

 

 1. Tankar om sommarens berättarfest:
  Festivalbanden- lite struligt då vi hade program på flera ställen, ett program som var sista dagen tyckte att det var fel, Cecilia berättade att hon gjorde reklam näst sista dagen och de som fick veta att det fanns något att göra dagen efter och de blev glada för det och kom dagen efter, Kivik gjorde ett aktivt val och var inte med i år p g a festivalbanden. Vi fick in ca 4000 kr på banden vilket innebär att vi kan använda dessa pengar till trycksaker nästa år berättade kassören. Banden gav oss en uppskattning av hur många som besökt oss. Diana fakturerade Glimmingehus för de sålda banden.
  Diana har förslag om att komma ut till andra föreningar och presentera Österlen berättar för resten av styrelserna. Diana och Holger kommer överens om ett tillfälle.
  Vi skulle kunna börja sälja band en månad innan festivalen.
  Vad behöver hända för att Kivik m fl kan tänka sig att sälja band nästa år? Ordföranden bad alla föreningar tänka på detta.

 

 1. Producent behövs för veckan
  Tankar kring detta: Vi kommer att söka Leader-medel. Det är mycket komplicerat berättar Diana. Nya inspel. Man behöver göra något riktigt nytt. Diana och Rune har lyssnat på dem som har blivit beviljade, tittat på tidigare ansökningar. I ett sådant projekt skulle vi kunna anställa en producent. En sådan person kan anställas på olika procent. skaffa lokal mm. Den 25/10 ska ett första förslag ligga färdigt.

 

 1. En idé skulle vara att göra ett uppehåll nästa år. Österlens museum kommer att hålla en vecka i alla fall, liksom Kivik gör det och Tjörnedala.
  Viktigt att vi har ett berättande året runt- istället för en berättarvecka. Viktigt att alla på Österlen berättars facebooksida ska lägga ut sina berättarprogram under hela året

” I samarbete med Österlen berättar”

 

 1. Borrby byalag tänker göra ett program kring Borrby hotell men skulle då behöva hjälp med att göra det till ett berättarprogram. Ev kan Cecilia och Helena göra en workshop.

 

 1. Ekonomin
  Diana mejlar till Lena siffrorna från ifjol till protokollet. Men det finns ca 10.000 kr till nästa år + försäljningsintäkter för banden. Vi kommer också att söka kultur-och arrangörsbidrag i januari nästa år med besked i mars. Medlemsavgifter betalas i januari. Skickas i mejl.

 

 

 1. Hemsida och App
  Appen finns nu men berättelserna är inte färdigredigerade. Vi ska jobba vidare och utveckla den under hösten.
  Hemsidan
  Inget särskilt att säga om detta

 

 1. Campus Österlen
  Det finns bits där man kan lägga in en berättelse. När man går förbi en bits så kommer historien upp på telefonen. Studenter kan göra arbeten kring detta.

 

 1. Nästa medlemsmöte blir 4/12 klockan 18.00.

 

 1. Ordförande avslutade mötet