Medlemsmöte i Österlen berättar 2018-12-04

 

 

Närvarande. Diana Olsson (kassör) Rune Olsson (webansvarig), Cecilia Granquist Dahmén, Isa Andersson (Glimmingehus), Dafvid Hermansson (Kiviks museum), Lena Alebo (sekr), Lisbeth Helmersson (Borrby byalag), Sten Håkansson (Hembygdskretsen Tumathorp), Helena Heyman, Anna Gisselsson (Kulturföreningen Tjörnedala), Maria Heijbel (Österlens museum)

 1. Ordförande Cecilia G D öppnade mötet’
 2. Lena A valdes till sekreterare
 3. Helena Heyman valdes till justerare
 4. Förändringar, styrelsen har diskuterat berättarfesten 2018 och 2019. Vi har tänkt att korta evenemanget till 4 dagar, 27-30 juni. Alla deltagare får sköta sig mer ensamma. Styrelsen ser till att broschyren blir gjord men alla måste vara noggrannare att lägga in texten efter mallen som kommer att förenklas. Vi fortsätter med banden eftersom de inbringade en bra slant. Det är inte säkert att vi får in mer sponsorbidrag utan måste hitta andra inkomstkällor.
  Berättarfestens tema blir saga och sägen. Jaime Therani , engelsk forskare, ska vi försöka koppla till evenemanget.
  Berättarfesten invigs den 27 juni kl 19 på Österlens museum.
  Kompetensutveckla för medlemmar. Erbjuda en utbildning kring vad som finns i Folklivsarkivet. Programpunkt på årsmötet, innan mötet med anmälan.
  Lena kollar med Bengt af Klintberg.
 5. Vad är det att vara medlem i Österlen berättar. Man kan ordna aktiviteter på tidpunkter utanför Berättarfesten och lägga in på hemsidan. En idé är att lägga ut olika berättarevenemang hos medlemmarna under året.Glimmingehus har en utställning som heter Knytt och oknytt på Glimmingehus i september och oktober.
  På årsmötet kan vi göra ett kalendarium angående dessa berättarevenemang.
 6. Årsmöte den 27 februari på Österlens museum kl 18.
 7. Ekonomi – ingen skillnad mot förra gången. Den 12 januari kommer styrelsen att söka pengar ur olika fonder m fl. Diana går ut med en påminnelse om medlemskap utan ett brev med bankgironumret och summorna samt en skrivelse om vad det innebär att vara medlem. Medlemsavgiften ska vara inne den 28 februari 2019. Pengarna ska in mellan den 1 januari och 28 februari. Den som betalt medlemsavgift då får då vara med i programmet för berättarveckan.
 8. Hemsidan – styrelsen föreslår att vi plockar bort medlemssidan och istället lägga in medlemsinformation. Men vi drar det ytterligare ett år för att se om vi kan få in mer information från föreningar och företag. Det finns en mall att gå efter.

 

Simrishamn 2018-12-04

 

Lena Alebo

sekr

 

Helena Heyman

justerare