Protokoll fört vid medlemsmöte i Österlen berättar 2019-04-23

 

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Rune Olsson, Anna Gisselsson, Henrik Bergkvist, Helena Heyman, Lisbeth Helmersson, Lena Alebo

 

  1. Henrik hälsades välkommen till Föreningen. Alla presenterade sig
  2. Cecilia presenterade Föreningen
  3. Programmet för berättarfesten gicks igenom. Tid finns till den 10 maj att anmäla program till Lena
  4. Invigningen . Borrby byalag, Tjörnedala kulturförening, Österlens museum m fl presenterar ur programmet. Teesers.
  5. På Föreningens facebook läggs programmet ut dag för dag. Cecilia vill ha bilder också. Alla lägger ut på sina egna facebooksidor också.
  6. Henrik B berättade om att gymnasiet åk 1, där han jobbar, kommer att ha muntligt berättande som tema 28 och 29 maj. Pelle Olsson kommer till Nova för att hålla i programmet. Pelle kan ev hålla ett berättarprogram då eller så kan Nova hålla i ett program så småningom. Diana påpekade också att om några av eleverna vill vara med Under blodboken. Henrik informerar dem och eleverna kan anmäla sig till Cecilia innan.
  7. Den 21 september 10-14 påminner vi om att Cecilia och Helena håller kurs i storytelling på museet.

 

Vid datorn                                            ordförande

Lena Alebo                                            Cecilia Granquist-Dahmén

 

Lisbeth Helmersson

Justerare