Medlemsmöte i Österlen berättar 2019-09-09

 

Plats: Österlens museum

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Dafvid Hermansson, Rune Olsson, Diana Olsson, Lisa Parodi, Lena Alebo, Boel Marie Larsson, Anna Gisselsson, Holger Bak, Lisbeth Hermansson

 

 1. Återrapportering från Berättarfesten 2019
  Boel Marie Larsson tyckte att scenen på Under blodboken var bra och att det var en bra sammansättning av berättelser med lite olika berättarstilar.Opretentiöst. Kanske skulle publiken ha suttit lite mer i halvcirkel.
  Dafvid Hermansson rapporterade från Kivik. Man hade en programpunkt på Stenshuvud med få deltagare.
  Lisa Parodi berättade att v19 personer kom till hennes föreställning och att hon hade hoppats på fler.
  Diana Olsson tyckte att invigningen var mycket positiv.
  Anna Gisselsson var nöjd med arrangemanget i Tjörnedala kulturförening. 25 personer kom och de kom igång att berätta efter hand.
  Lena Alebo kunde berätta att man från Österlens museum var mycket nöjd med årets berättarfest. Den enda programpunkten som inte det kom så många till var det som riktade sig till barnen, Ormar, ormar, ormar. Bussturen om sägner var fullsatt och mycket lyckad liksom Five oclock tea och skånska skratt.
  Holger Bak menade att Berättarfesten har betytt att man i Tommarp får fler besökare generellt.
  Lisbeth Hermansson tyckte att invigningen och att man fick presentera sig var bra. Det kom tyvärr inte mer än 20 personer till berättarkvällen i Borrby. Lisbeth hade tagit fram historier från Folklivsarkivet. Det blev en fin kväll.
  Cecilia Granquist Dahmén tyckte att Berättarfesten flöt på bra. Hade själv inte ork och tid att åka runt så mycket. Kul med Blodboken.
  Rune Olsson tog upp frågan om det var lagom många dagar vilket de flesta verkade tycka.

 

 1. Information från styrelsen.
  En kurs i berättande kommer att hållas. I dagsläget är 8 personer anmälda. Sprid gärna i Föreningarna.
  Styrelsen vill lägga mer fokus på det muntliga berättandet så att vi blir en förening för muntliga berättare istället. Berättarfesten blir i sådana falla ett arrangemang för muntliga berättare. För att styra in föreningens aktiviteter på den linjen kommer nu under hösten 2 berättarkvällar att hållas som är öppna för även icke-medlemmar. Första datumet är 3 oktober kl 18-20 på Österlens museum och det andra tillfället 4 december samma tid och plats. I fortsättningen kan berättarkvällarna hållas på olika platser och den som vill vara värd för en sådan kan anmäla detta till styrelsen.
  Fortsättningsvis, är styrelsens förslag, hålles ett årsmöte och två medlemsmöten per år.
  Ordföranden uppmanar till deltagande på medlemsmötena.

 

 1. Berättarfest 2020
  Styrelsen har fått in 2 offerter på tryck av programmet för Berättarfesten 2020.
  Kritik höjdes mot föregående års layout och tryck, Dafvid Hermansson har varit i kontakt med tryckeriet angående detta.

 

 1. Ekonomi
  Kassören rapporterade att det finns pengar på kontot, ca 37000 kr vid årets slut, som skulle kunna finansiera en ytterligare Berättarfest.

 

Minnesanteckningar förda av Lena Alebo