Medlemsmöte i Österlen berättar 2017-12-11

Närvarande: Rune Olsson, Diana Olsson, Dafvid Hermansson, Cecilia Granquist Dahmén, Lena Alebo, Sigvard Svensson, Holger Bak

 1. Ordförande Cecilia Granquist Dahmén hälsade välkommen

 

 1. Lena Alebo valdes till mötets sekreterare

 

 1. Förslag på årsmöte 13 februari kl 18 på Österlens museum. Dagen beslutades av medlemsmötet.

 

 1. Kassören/Diana Olsson rapporterade om bidrag och kassan.
  Marknadsföringen blev inte så dyr som vi trott. Vi landar på ca 17000 kr in i 2018. Inga ansökningar beviljade. Men vi kommer att söka Kultur&Fritid/ arrangörsbidrag. Vi kommer att söka 25000 kr där.  Medelmsavgifter på ca 7,500 förväntas in.Ska vi höja medlemsavgiften? Något som Årsmötet måste besluta. Styrelsen kommer troligen att föreslå höjning om vi inte får några bidrag. Alla arrangörer ha tröja med berättarlogotypen som alla köper in för ett dyrare pris än vad den har kostat. Vi kan gå ut och fråga medlemmarna hur många som är intresserade av att köpa och sedan ev ett antal som vi kan sälja utöver. Denna fråga tar vi upp på Årsmötet.Aktivitetsband för Berättarfesten- liksom man gör på Berättarfesten i Ljungby. Ska kosta 20 kr. Det kan göra ganska mycket pengar till Föreningen. Är också ett sätt att hålla koll på antalet deltagare i stort. Är också bra om vi något år inte får några bidrag till Berättarfesten något år. Ett sätt är att ha sponsorannonser på baksidan. Medlemsavgifter – i år kommer vi att vara mycket tuffare när det gäller att betala medlemsavgift – annars får man inte vara med i programmet. Ev ny medlem Sanhammarkiosken och Simrishamns Teaterförening på väg in.

 

 1. Berättararrangemang
  Vi samarbetade med Simrishamns teaterförening i projektet Olydnad /Prova demokratins gränser. Här vi deltagit i med Olydnadsberättelser på Kagan. Det kom ca 25 personer och det var mycket trevligt. Flera, förutom medlemmar i Föreningen, deltog med berättelser. Simrishamns teaterförening har bjudit in oss att berätta på deras årsmöte 18 mars kl 13, ev på Svea. Vi ska berätta på biblioteket 24 april har vi sagt ja till. Föreningen får 2000 kr för detta. Men då vill vi uppmana medlemmar att komma dit. Anmäl er till Cecilia om ni vill vara med. Temat är Världsberättelser.

 

 1. Blogg.
  Rune påtalade att vi funderat över att en medlem varje månad lägger in en berättelse på en Blogg som Föreningen ska lägga upp på hemsidan. Vi visar på det viset upp oss och gör reklam för Berättarfestveckan men också bar för sökoptimeringen. Man kan göra ett schema så att var medlem skulle kunna göra 1 inslag per år. Det blir Runes uppgift att lägga ut Bloggen på hemsidan. Man kan läsa in eller filma in eller skriva en text tillsammans med några foton eller annan illustration.
  Medlemsmötet sa ja till denna idé. Skickas till rune.olsson60@gmail.com
  Berättelsen ska inte vara för lång. Max 5 minuter lång eller 1 A4-sida.

 

 1. Appen
  Vi har nu läst in ca 15 berättelser. Boel Marie Larsson sitter just nu och redigerar dessa. Sedan är det mer som ska in på appen. Kan tänkas vara klar i januari men det är annat som ska in också. En sida om information och så. Göra en styrelsefilm att lägga ut. Illustrationer till berättelserna behövs också. Ska ligga färdig till påsk som allra senast. Styrelsen tar upp appen på nästa styrelsemöte. Linda gjorde en applikationsikon.

 

 1. Datum för Berättarfesten är 24 juni till 1 juli 2018.
  Vi ska ha en logotyp också som medlemsmötet ska bestämma. Medlemsmötet önskar logotyp i grönt. Lena kollar med Peter Mårtensson.

 

 1. Policy Berättarfestens innehåll
  Diana har inte hunnit skriva samman.Från protokollet 2017-09-26: ” Diana tar fram en struktur för policyn.
  Syftet är att kvalitetssäkra Berättarfesten, balansera och utveckla utbudet.
  Vem får lägga programpunkter? Föreningar och företag. Inte enskilda medlemmar.
  Hur identifierar vi ”berättelse”? En berättelse har en början och ett slut och en höjdpunkt och utgår från någon typ av problem.
  Hur många punkter får respektive medlem delta med? Styrelsen fattar beslut.
  Hur gör vi för att nå målet?
  En utsedd programkommitté med minst en representant från styrelsen ser över årets program och ser till att policyn följs.”
  Medlemsmötet diskuterade vilket antal punkter som varje Förening/Företag får ha med i programmet. Förslag från medlemsmötet är 1 programpunkt/dag, max 7 under Berättarveckan. Styrelsen kollar upp hur det såg ut i år och ifjol och återkommer med beslut.
  Vad tycker medlemsmötet om definitionen av Berättelse? En vanlig guidad tur går inte in under Berättelse. Vi får försöka förtydliga detta ännu mer. Måste vara berättarinslag i våra evenemang. Det är ju berättandet vi vill lyfta upp. Vi tar upp Policyn igen på Årsmötet och tar upp definitionsfrågan.
  Förslag att vi anordnar en kurs/ett seminarium under våren då vi jobbar med berättelser. Kanske under Årsmötet den 13 februari. En timmes workshop på Årsmötet som leds av Cecilia och Lena och innehåller exempel. Uppmana till årsmötesdeltagarna att ta med berättelser.

 

 1. Marknadsföringsåtgärder
  Vi har sagt att vi inte ska annonsera i tidningarna utan marknadsföra via Facebook, Programmet och Affischer. Maria Heijbel lägger ut Berättarfesten på Facebook. Men alla medlemmar måste dela och kommentera mera. Alla måste hjälpas åt och hjälpa varandra. Berättarfestbandet kommer också att fungera som marknadsföring.

 

 1. Årsmötet – alla tar med sig förslag ur sitt program för 2018 års Berättarfest. Vi kan ta in intresseanmälan till den ort som vill göra invigningen och vad man har som förslag på program för invigningen. Rune lägger ut denna den sista nyheten på hemsidan.
  Ta upp frågan om presentation av respektive medlem på hemsidan på Årsmötet!

 

 1. Mall för arvodesutbetalning
  Om vi i Föreningen ska betala ut arvode måste den som utfört arbetet ha eget företag.

 

 1. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Simrishamn 2017-12-11

Lena Alebo