Hej

Vårt medlemsmöte i morgon onsdag den 14 oktober är inställt på grund av för få deltagare.