Minnesanteckningar medlemsmöte Österlen berättar 2020-01-22

 

Närvarande: Lisbeth Hermansson, Borrby byalag, Holger Bak, Hembygdskretsen Tumathorp, Cecilia Granquist Dahmén, ordförande, Lena Alebo, Österlens museum

 

 1. Titta på stadgarna inför årsmötet 2020-03-30
  Cecilia redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändringar. Lisbeth påpekade att man borde förtydliga person och istället skriva fysisk person.
  Beslut måste tas på årsmötet och en extra stämma. Stadgeändringarna kommer troligen inte att träda i kraft förrän nästa år.

 

 1. Föreningen har sökt 30 000 kr i kultur-och arrangörsbidrag för 2020 från Simrishamns kommun/Kultur-och fritid

 

 1. Lisbeth funderar lite kring vad man ska göra på hemmaplan under hela året.
  Vi är så olika alla föreningarna. Diskussion kring förutsättningarna lokalt.

 

 1. Att tänka på – ändra i policyn att inte enskild medlem får hålla i program.

 

 1. Ordförande uppmanade att försöka få med så många som möjligt till årsmötet.

 

Minnesanteckningar förda av

Lena Alebo