POLICY FÖR BERÄTTARFEST PÅ ÖSTERLEN

 

SYFTE:

Syftet med en policy för Berättarfest på Österlen är att kvalitetssäkra berättarfestens innehåll genom att balansera och utveckla utbudet.

 

REGELVERK:

Vem får lägga programpunkter?
Föreningar och företag. Inte enskilda medlemmar.

Hur identifierar vi ”berättelse”?
En berättelse har en början och ett slut, ofta någon höjdpunkt och kan utgå från ett problem, en dröm, en verklig händelse men lika väl utifrån en stilla undran. En vanlig guidad tur går alltså inte in under definitionen av en berättelse.

Hur många punkter får respektive medlem delta med?
1 programpunkt/dag och max 7 under Berättarveckan.

En utsedd programkommitté med minst en representant från styrelsen ser över aktuellt program och ser till att policyn följs. Programkommittén väljs på årsmötet inför varje Berättarfest.

 

Version 1.1 180216