Vårt program för berättarfesten den 25-28 juni 2020 finns nu tillgängligt på vår sida. Vi har även fått klartecken om att det tryckta programmet kommer i det närmaste att finnas att tillgå.