Österlen berättar styrelsemöte

Protokoll 2017-11-28

 

Närvarande: Rune Olsson, Cecilia Granquist Dahmén, Lena Alebo

Ej närvarande: Susanna Alakoski och Diana Olsson har anmält förhinder

 

 1. Ordförande Cecilia öppnade mötet
 2. Lena valdes som sekreterare

 

 1. Hemsidan
  Vi har ännu inte plockat bort de medlemmar som inte har betalt medlemsavgift. Styrelsen beslutade att vi går ut med ytterligare en påminnelse. De som inte betalt före årsskiftet utgår ur Föreningen. Rune lägger ut om medlemsmöte på hemsidan. Var och en ska ta med något till julbordet-avslutning för i år. Cecilia har förslag att vi lägger in en blogg med månadens berättelse- kan gå runt bland medlemmarna.
 2. Rune visade vad han har lagt ut om medlemmar, styrelseprotokoll mm
 3. Föreningen har fått negativt besked för två ansökningar- till Sparbanken och Riksantikvarieämbetet. Men styrelsen ska söka Sparbanken igen och från Simrishamns kommun. Detta kan ske i januari. Lena tar kontakt med Tin Josefsdotter angående sponsorer till berättarbänkarna. Hur finner vi andra pengar till Simrishamnsdagarna?
 4. Annars kommer vi troligen att klara ekonomin. Medlemsavgifter. OBS! Festivalband till alla evenemangen. I januari köper vi in tjänsten med band.
 5. Medlemsmötet den 11 december kl 18.Alla styrelsemedlemmar uppmanas att välja vilken färg på logotypen man önskar till Berättarfest 2018. Beslutas den 11 dec på styrelsemötet före Medlemsmötet.Vi berättar om hur det går med Berättarappen. Hur kan vi aktivera oss mer i medlemsgruppen nästa år?Berätta på Biblioteket – hur gör vi med arvodet på 2000 kr? Ska det gå till Föreningen? Vem är med och berättar?
 6. Månadens blogg på hemsidan diskuteras och planeras.
 7. Rapportera om Olydnadscaféet.
 8. Alla medlemmar tar med sig förslag och idéer inför nästa års Berättarfest.
 9. Cecilia skickar ut kallelse till medlemsmötet och Knytkalaset.
 10. Nästa styrelsemötet blir den 11 dec kl 17. Därefter bör vi ha ett styrelsemöte någon av de första tre veckorna i januari eftersom Susanna är på Österlen då.
 11. Förslag på dag för årsmöte är den 16 januari kl 18 på Österlens museum
 12. Mötet avslutades

Vid datorn

Lena Alebo