Styrelsemöte Österlen berättar 2018-03-05

 

Närvarande. Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson och Lena Alebo

Meddelat förhinder: Susanna Alakoski, Rune Olsson

 

 1. Cecilia inledde mötet och dagordning ställdes samman
 2. Appen
  Vi måste göra en film på oss som är med i styrelsen, ev i museiträdgården. Klippa in Susanna som filmat sig själv med mobiltelefonen. Boka in i första veckan i april -annandags påsk kl 12. Cecilia talar med Boel om när det blir färdigt. Deadline april.
 1. Berättarfesten – ingen ville axla manteln att ta hand om invigningen kl 15-17. Lena kollar invigningstalare Anita Goldman till medlemsmötet. Ingen mat utan bubbel (Kiviks musteri kontaktas av Cecilia), kaffe och kaka (som vi bakar själva, sammanlagt 150 st och lika många torra kakor) att köpa. Alla som har program under veckan ska medverka. Rekommendörer Cecilia och Lena presenterar smakprov ur programmet. Alla som kommer till invigningen måste köpa ett band. Måste stå i programmet att alla som ska gå på en aktivitet måste köpa band för 20 kr.
  28-29 Simrishamnsdagarna som Cecilia håller i. Feministiska stadsvandringar. 5 o clock tea, berättelser från tebuskarnas länder (Indien, Sydafrika, England). Cecilia talar med Zekes – Cecilia, Elisabet, Café Kagan – berättracafé, Bockarna Bruse på museet eller biblioteket, 50 kr. Piraten-måltid på Svea med kort introduktion av Lena, kanske 30 minuter innan och då är band ett måste. Biblioteket borde vara med.
 1. Medlemsmötet 7/3
  Diana tar fram antalet betalande medlemmar till medlemsmötet. Cecilia har skickat ut utskick till medlemmarna med mall och policy till berättarfesten.
  Fika till mötet köps in av Lena.
 1. Aktivitetsband
  vem beställer, Diana beställer minst 500 band och får mandat att beställa och bestämma färg.
 2. Biblioteket 24/4.
  Har erbjudit 2000 kr om vi ställer upp. Cecilia, Lena och Diana kommer med.
 3. Vi ska söka pengar från Sparbanken Skåne före 31 mars, söka för Simrishamnsdagarna.
  Cecilia och Lena träffas den 15 mars kl 9 och gör ansökan.
 4. Ljungby berättarfest fredag-söndag 14-17 juni.
  Göra reklam på medlemsmöte om berättarfesten.
 5. Nästa år Jamie Therani (13-16 Ljungby, 23-29 Simrishamn).
  Lena tar ytterligare kontakt med honom och kollar upp kostnader. Bjuda in andra berättarföreningar m fl. Vänta med att prata med Ljungby. Ev koppla det till ett sagotema.
 1. Befriade från att deklarera –
  Diana ansöker om detta.
 2. Mötet avslutades

Vid datorn

Lena Alebo