Styrelsemöte i Österlen berättar 2018-05-09

 

Närvarande: Cecilia Granquist-Dahmén, Rune Olsson, Susanna Alakoski och Lena Alebo

 1. Ordförande hälsade välkommen
 2. GDPR – Rune väckte frågan om register vi har med personuppgifter. Cecilias förslag är att vi skickar ett nyhetsbrev där vi informerar om hur vi tänker göra. Vi formulerar det som att alla kan höra av sig om man vill bli struken. Du ger ditt samtycke genom att inte kräva utträde ur registret. Rune plockar fram godkännandeblankett för fotografering att lägga på hemsidan. Cecilia skriver ihop ett medlemsbrev som hon bollar på mail med oss andra.
 3. JAIME TEHRANI har tackat ja till att komma till Sverige 2019. Ljungbyfestival är intresserad av att ha honom där då det är 30-årsjubileum också. Cecilias idé är att vi kan hålla i evenemanget i Ljungby och ev filma honom här på Österlen, köra upp honom till och hem från Ljungby så att vi får god kontakt med honom. Vi kan eventuellt filma honom eller kolla om han kan vara med på länk under vår Berättarfest sedan. Eller som webinar. Lena talar vidare med Tehrani och Ljungby.
 4. APPEN – Susanna tar kontakt med App-Linda igen om att appen ska bli klar så fort som möjligt. Cecilia skickar Lindas mail till Susanna . Linda fick uppdraget för ett år sedan och hon säger nu att det inte är säkert hon kan göra det färdigt i tid.
 5. Föreningen har fått 25.000 i kultur-och arrangörsbidrag av Simrishamns kommun.
 6. LEADER- Diana och Rune har varit på Leaderträff i Hammnhög. Det var trevligt och 7-8 projekt föredrogs. Jalla från Sjöbo, Ett projekt kring sälar och skarvar, SM i must,.Solcellsprojekt. Fanns inte så mycket kulturprojekt och vi är välkomna att söka igen. Man ska dra folk till Österlen och skapa jobb mm. Vi ska kanske jobba lite mer internationellt. Det ska komma underifrån. Medel ska sökas till hösten. Rune, Diana och Susanna kan tänka sig söka pengar tillsammans. Man kan projektanställa med denna typ av bidrag. Beslutades att Diana, Rune och Susanna får arbeta vidare.
 7. BERÄTTARFESTEN
  Hur får vi ut festivalband till alla? Vår styrelse måste vara på plats för att sälja festrivalband och kolla vid insläpp. Swish blir väldigt viktigt där. Diana har beställt festivalband. Kan vi få volontärer till detta- ska vi kolla på medlemsmötet. Viktigt att få ut detta till medlemmarna också. Lena ber Leif göra ändringarna och sedan skickars det till Rune som lägger ut det på hemsidan. Cecilia talade med Dafvid om hur berättarprogrammet skickas till Tyskland för tryckning efter det att Leif gjort de sista ändringarna.. Tryckningen tar ca 10 dagar. Vi ska beställa 3000 program om det går. Kostar ca 1 kr/st. Leif får 1500 kr i arvode+moms för att han satt samman programmet.
  Pressmöte om festen blir 19 juni kl 11 på museet. Lena skickar ut pressinbjudan.
 8. MEDLEMSMÖTE 15 MAJ
  Cecilia skriver en kallelse och där står det också att programmet måste spridas och att det finns på föreningens hemsida.
  Be om hjälp hos medlemmarna att sälja festivalband och kolla inträden.
 9. Nästa styrelsemöte blir den 11 juni kl 17.

 

 1. Mötet avslutades

 

Simrishamn 2018-05-09

 

Lena Alebo

sekreterare

 

Cecilia Granquist Dahmén

ordförande

 

Rune Olsson

justerare