Styrelsemöte Österlen berättar 2018-08-23

 

Närvarande: Cecilia Granquist-Dahmén, Diana Olsson, Lena Alebo

 

 1. Cecilia hälsade styrelsen välkommen

 

 1. Ekonomin efter Berättarfesten redovisades

 

 1. Kort utvärdering av Berättarfesten 2018 och funderingar inför nästa år. Punkter gicks igenom. Susannas utvärdering lästes igenom och kommenterades. Träff med medlemmarna under hösten för att alla ska kunna utvärdera. Vi i styrelsen skulle kunna skicka ut en enkät som man kan fundera över innan medlemsmötet. Banden har gett en bra summa som kan användas för nästa år. Förslag på datum för medlemsmötet måndag 24 september kl 18 på museet. Cecilia skickar ut inbjudan.

 

 1. Appen – en del är utlagt men det är många fel. Cecilia har anmärkt på det som inte är rätt men det har inte rättats. Kanske man måste sätta sig med Linda för att få det rätt.
  Annars är appen fin. Boel Marie måste redigera sista berättelserna. Lena talar med Boel Marie om en lämplig dag att träffas för att gå vidare. När allt är klart ska vi ha en pressvisning.

 

 1. Ansökan nya bidrag och Leader
  Styrelsemöte som bara behandlar Leader senare i höst, efter medlemsmötet, 25 oktober. Vi måste rapportera till Kultur och fritid – Diana gör det i september.
  Nästa år ska Kultur-och arrangörsbidrag sökas till den 20 januari – bara en gång om året.
  Vi behöver pengar till en producent nästa år.. Två månader betyder en kostnad på ca 100.000 kr.

 

 1. Styrelsemöten på museet kl 18 under hösten blir: 25 oktober om Leader, 15 november, 18 december.

 

Rörum 2018-08-23

 

Vid datorn

Lena Alebo

Ordförande

Cecilia Granquist Dahmén

 

Justerat

Diana Olsson