Styrelsemöte i Österlen berättar 2018-11-15

På Dianas rum

Närvarande: Susanna Alakoski, Cecilia Granquist Dahmén (ordf), Diana Olsson (kassör), Lena Alebo (sekr), Rune Olsson

 

 1. Cecilia hälsade välkomna

 

 1. Berättarfesten 2019.
  Diskuterades upplägg, bidrag och tema
  Öppnar 23 juni kl 14-16
  Tema saga och sägen
  Hur måste programmet se ut – ska någon gå kurs i Indesign, ev Cecilia om hon får kursen betald. Kostar 3000 kr för en kurs på nätet.
  Gamla logotypen med ny färg och årtal
  Inga affischer

 

 1. Brainstorm för framtiden
  Nationell publik
  Fördjupning, forskning i form eller innehåll.
  Fortsätta Simrishamnsdagarna.
  Fortsätta med banden.
  Tydliga med vad en berättelse är.
  Folkligt.
  Göra bygden känd och få bygden att lära känna sig själv.
  Bygga vidare på Simrishamn och fokusera på Simrishamnsdagar.
  Jobba mer på hantverket Berättande, utbildning mm.
  Bjuder in sagoberättare, föreningar och individer.
  Berättarstafetten var speciell.
  Program för barn.
  Öka Österlens attraktionskraft.
  Vi har brunnit mer än våra partners.
  Facebooksidan måste vara levan
 2. Förslag är att Österlen berättar bara satsar på invigningen och programmet
  Förslag på nya datum 27-30 juni
  Invigning 27 juni kl 19 på museet
  Invigare på sagor och sägner-temat, sagoforskaren från Gotland
 3. Leaderansökan
  Finns nästan ingenting som är nytänkande p g a den Leader-ansökan som Föreningen gjorde för många år sedan.Diana och Rune har gjort ett formuleringsförslag utifrån Ansökningsblanketten.
  Hållbar utveckling – kopplar till olika mål. Kan koppla till Leader-målen 2:2 och 2:4
  Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget. Tänka lite mer på barn och ungdomar, forskning
 4. Susanna meddelade att hon inte på grund av tidsbrist inte längre efter årsmötet kan vara med i styrelsen. Boel Marie är valberedningen och bör snarast kontaktas. Cecilia kontaktar henne.
 5. Söka bidrag: Kultur och arrangörsbidrag ska vara inne 20 januari. Diana rapporterar för förra årets bidrag. Kan man söka Postkodslotteriet? Styrelsen träffas 12 januari hos Rune och Diana och ägnar en hel dag åt att skriva ansökningar.
 6. Medlemsmöte 4 december kl 18 på Österlens museum. Styrelsen träffas kl 17.

 

Simrishamn 2018-11-15

 

Lena Alebo

Justeras

Rune Olsson