Styrelsemöte Österlen berättar 2019-04-08

Närvarande Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Rune Olsson, Helena Heyman, Lena Alebo

 

 1. Ordförande hälsade välkomna

 

 1. Dagordning upprättades
  Rune Olsson valdes till justeringsperson

 

 1. Hemsidan – byta ut på hemsidan, ta bort medlemmar och behålla styrelsemedlemmarna. Berättarfestens datum är inlagda av Rune.
  Lägga in teesers om Berättarfesten och lägg ut på hemsidan efter hand. Redan nu lägga ut invigningsdagen kl 18.

 

 1. Invigningen för Berättarfesten ska vi tala mer om den 23 april kl 18.30 på medlemsmötet nästa gång. Cecilia introducerar och Lena (ca 30 min)ska berätta om vad en sägen och en saga är. Vår nye medlem Henrik Bergkvist kan göra ett inslag (10-15 min)med musik. Dryck och snacks bjuder vi på. Fri entré förutom att man ska köpa band för 20 kr. Vi tror att banden räcker till året också.18.00 mingel
  18.15-18.30 Invigning
  18.30-18.40 Musik Henrik
  18.45-19.15 Lena om sägner
  19.15- 19.25 Musik del 2 Henrik
  19.25-19.?? Avrundning med ett par berättelser – Cecilia och Helena
  20.00 Slut

 

 1. Avslutning söndag 30 juni kl 10-14 till olika sägenplatser.
  Lena lägger upp programmet. Ev är Cecilia fru Sten. Maria kan hjälpa till.
  Medtag kaffekorg. Henriks buss- Lena kollar med Henrik
  Pris 250 kr. I föreningens regi

 

 1. Programmet i övrigt.
  Lena talar med Bibliotekets personal om att göra Kejsarens nya kläder på biblioteket under Berättarfesten.
  Se excelark
  De som berättar under blodboken får lunch.
  Afternoon tea görs av Föreningen och kostar 100 kr swish eller kontant
  Anmälan till HH

 

 1. Ljungby berättarfest
  Diana och Rune kan inte åka dit.
  Lena måste undersöka Jaimes schema
  Lena med torsdag och fredag Kl 12.25-14.15” Österlen berättar” håller café på Märtas Café på söndagen
  Cecilia kolla om de betalar våra hotellrum om vi är med på söndagen.
  Cecilia åker upp på torsdagen och stannar till söndagen.
  Maria H kan åka med Cecilia.

 

 1. Vi har inte fått besked från Riksantikvarieämbetet ännu på ansökan om Dansbaneappen.

 

 1. Cecilia Granquist Dahmén avslutade mötet

 

Cecilia Granquist Dahmén

Ord

Lena Alebo

Sekr

Rune Olsson

justeringsperson