Styrelsemöte Österlen berättar 2019-08-28

 

Närvarande: Diana Olsson, Rune Olsson, Cecilia Granquist Dahmén, Helena Heyman, Lena Alebo

 

 1. Ordförande CGD hälsade välkomna
 2. LA är mötets sekreterare
 3. HH valdes till justeringsperson
 4. Genomgång av föregående protokoll
 5. Ekonomi – ingenting har skett sedan förra mötet. Finns 26000 kr på kontot och 23000 kr på väg in som bidrag från Simrishamns kommun.
 6. Kommande evenemang: Cecilia rapporterade kring Berättarworkshopen 21/9. Hon önskar att alla hjälper till att marknadsföra denna. Det finns idag 5 anmälda men behövs 5 ytterligare för att genomföra kursen. Medlemsmötet den 9/9 på museet. Utvärdering av Berättarfesten 2019. Under mötet ska styrelsen berätta om den omorganisation man har funderat över och andra tankar om framtiden – här lanseras också de berättarkvällar som är inplanerade i höst 3/10 och 4/12 (jultema) kl 18 vid båda tillfällena.
  Årsmöte planeras för februari/mars. Till dess bör stadgarna uppdateras. HH tittar på de gamla och gör förslag till ändringar.
 1. Berättarfesten 2020 – marknadsföringsmaterial. Det har inkommit två offerter på broschyr till 2020 års berättarfest. Styrelsen valde förslaget från Dennis Ariton. Maxpriset för arbetet enligt hans offert (per 2019-08-25) är 4000 kr. Det beslutades också att vi ska ställa upp kriterier för hans arbete. DO börjar skriva en lista över specifika krav som vi andra kan fylla på.
 2. Föreningens framtid
  De nya idéer som kommer att presenteras på medlemsmötet 9/9 handlar om att vi ska styra om kursen och bli en förening för muntliga berättare. På så vis kommer vi bort från att vara en paraplyorganisation. En annan idé som kom upp under styrelsemötet var att göra Berättarfesten till ett samarrangemang.
 1. Övriga frågor
  CGD berättade att hon hade haft samtal med Peter Albinsson under Berättarveckan i Ljungby och som hade erbjudit sig att hjälpa till att söka pengar till projekt så som han gjort för Sagomuseet och Sagobygden i Ljungby. DO kollar upp förutsättningarna och de projekt han varit aktiv i.
 1. Nästa styrelsemöte blir den 4/11
 2. Ordförande avslutade mötet

 

Simrishamn 2019-09-06

 

 

Lena Alebo                                               Helena Heyman

Sekr                                                          Justeringsperson