Protokoll Styrelsemöte Österlen berättar 2019-11-10

Hemma hos Helena Heyman i Tunby

 

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson, Rune Olsson, Helena Heyman och Lena Alebo

 

 1. Cecilia hälsade välkomna och öppnade mötet

 

 1. Rune Olsson valdes till justeringsperson av protokollet

 

 1. Verksamhet framöver
  4/12 är det berättrakväll på museet kl 18. Jultema. Fri entré. Vi bjuder på julfika med hembakta kakor.Lena ber Maria Heijbel att göra ett facebookevenemang av denna händelse samt skriva en blänkare till Österlenmagasinet. Diana och Cecilia skickar över bilder till Maria.
  ”Vi samlas i Salen på museet för att berätta för varandra.. Alla är välkomna att vara med att lyssna och berätta. Vill du veta mer – hör av dig till Cecilia Granquist Dahmëninfo@ceiliagranquist.se. Samarrangemang med Österlens museum
  Vårens berättrakvällar kommer att äga rum i Salen på museet 28 januari samt 24 mars kl 18. Salen är inbokad. Lena ber Maria Heijbel att lägga in detta i Kulturguiden.

  ”Berättrakväll kl 18-20
  ”Vi samlas i Salen på museet för att berätta för varandra. Alla är välkomna att lyssna och berätta. Berättelserna kan vara mer eller mindre sanna, och hämtade ur ditt eget liv eller ur historien men helst inte vara längre än 6-8 minuter.
  Vi bjuder på kvällsfika. Vill du veta mer – hör av dig till Cecilia Granquist Dahmën info@ceiliagranquist.se.
  Samarrangemang med Österlens museum

 2. Berättarfesten 2020 25/6 – 28/6
  I samarbete med Österlens museum
  Program pågår över hela Österlen och kommer att annonseras efter hand på Föreningens hemsida och facebook samt i andra medier.
  Lena ber Maria Heijbel att lägga in det vi vet till dags dato i Kulturguiden för våren. Detaljerat program kommer i sommarens kulturguide.
  Styrelsen beslutade att temat för nästa års berättarfest är ”Brott och annat elände” med invigning på Österlens museum den 25/6 kl 18 av Ewa Gun Westford
 3. Styrelsen beslutade att ge Cecilia G D att göra upp ett avtal med Dennis Althon angående formgivning av programmet för 2020 års berättarfest. Hans offert för arbetet ligger på 4000 kr.
 4. Styrelsen beslutade att förlägga föreningens årsmöte till den 30/3 kl 18, 2020.
 5. Stadgeändringar
  Helena har arbetat med att titta igenom stadgarna och föreslå förändringar. Förslaget gicks igenom och diskuterades. Helena gör en del justeringar och skickar ut förslaget igen till styrelsens medlemmar. Förslaget presenteras på ett medlemsmöte den 22/1 kl 18 på Österlens museum och det ges därmed tid för medlemmarna att tycka till före årsmötet 30/3. Mötet den 22/1 ska fokusera på stadgarna, berättarfest och årsmöte.
 6. Inför årsmötet
  Lena meddelar Boel Marie Larsson, att hon tänker avgå ur styrelsen vid årsmötet 2020.
  Cecilia flaggade för att hon kan sitta kvar i styrelsen men inte längre vill vara ordförande. Årsmötet diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.

 

Simrishamn 2019-11-11

Sekreterare

Lena Alebo

Justeringsperson

Rune Olsson