PROTOKOLL fört vid styrelsemöte 2017-10-23

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Diana Olsson och Lena Alebo

Anmält förhinder: Rune Olsson

Ej närvarande: Susanna Alakoski

 1. Mötet öppnades av ordförande
 2. Policy berättarfesten
  Under förra mötet diskuterades detta. Vi drog upp riktlinjerna. Diana skriver nu ihop något och skickar ut till alla medlemmar före nästa medlemsmöte i december
 3. Tema för berättarfest 2018 fastställdes enligt förslag från förra mötet till: Världens alla berättelser
 4. Manual för arvode
  Diana gör en sådan eftersom vi inte är arbetsgivare och inte momspliktiga kan vi inte hantera.
 5. Berättarcafé 26/11 kl 17 på Kagan
  Lisa har sagt att hon tycker det blir kul. Cecilia håller på med affischen på facebook
 6. Rapport om berättarappen
  Boel, Lena och Cecilia har läst in ca 12 berättelser hittills.
 7. Ekonomi
  Det står 17206,33 på kontot idag(23/10)
  Vi betalar 125 kr/månad till Lina.
  Kommer en räkning för webhotell i början av nästa. År på ca 1100 kr.
  Beslut på nästa medlemsmötet om vi ska ta upp frivilliga bidrag och ett festivalpass – dessa frågor beredes på nästa styrelsemöte den 28/11. Vi ska då också förbereda förslag till medlemsavgifter. Bereda frågan om marknadsföring 2018.
 8. Upprättades en att göra lista
 9. Nästa styrelsemöte blir den 28 november kl 18