Styrelsemöte Österlen berättar 2017-12-11

 

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén (ordf), Rune Olsson, Diana Olsson (Kassör), Lena Alebo (sekr)

 

  1. Dagens medlemsmöte gick igenom och punkter listades
  2. Nytt förslag till årsmöte 13 FEBRUARI
  3. Simrishamns teaterförening har bjudit in oss att berätta på deras årsmöte 18 mars kl 13, ev på Svea. Berätta på biblioteket 24 april har vi sagt ja till. Föreningen får 2000 kr för detta. Simrishamn 2017-12-11

    Lena Alebo