Styrelsemöte i Österlen berättar 2018-01-16

Närvarande: Cecilia Granquist Dahmén, Rune Olsson, Susanna Alakoski, Lena Alebo

Plats: Stora Rådmansgatan 17, hemma hos Lena

 1. Ordförande hälsade välkomna
 2. Susanna Alakoski valdes till justerar
 3. Eftersom styrelsen fått i uppdrag att finna medlemmar som vill ställa upp som valberedning ska kontakt med Bodil Berggren, Mats Söderlund och Boel Marie Larsson. Cecilia frågar Bodil och Lena frågar Boel Marie och Susanna frågar Mats.
 4. Årsmötet- vem gör vad?
  Diana sammanställer allt som handlar om ekonomin och skickar till revisorn Maria Beck och Dafvid Hermansson.
  Lena skriver verksamhetsberättelse och skickar till Diana senast söndag den21/1 samt underskrivna och justerade protokoll.
  Cecilia skriver kallelse och verksamhetsplanering för 2018.
  Gjort under året: Bland annat Ljungby, samverkan med Teaterföreningen, BNS hade årsmöte i Simrishamn, appen, ny logotyp.
  På årsmötet håller Cecilia och Lena en workshop om vad berättande är. Tar ca 1 timme. Användas oss av Hjältens resa. Detta för att skapa förståelse för berättelsens dramaturgi.
  Angående policy för Berättarfesten Diana jobbar vidare.
 5. Ljungby berättarfestival kommer i år att gå av stapeln 14-17 juni.. Att sprida information om på Årsmötet.
 6. Susanna vill arbeta med arbetsplatser – Plastdal t ex., Sjukhuset, Äldreboenden Man kan också göra något på Korvcaféet i Gladsax- bjuda in på temat jobb till Berättarfesten eventuellt. Susanna undersöker.
 7. Mötet avslutades av ordförande. Nästa styrelsemöte blir i samband med Årsmötet 13/2 då konstituerande möte hålles efter själva årsmötet. Till dess håller nuvarande styrelse kontakt via mail.

 

Simrishamn 2018-01-16

Lena Alebo

Justeras

Susanna Alakoski